تبلیغات
تازه های عمران و معماری - مهندسی ارزش و مدیریت دعاوی و اختلافات در پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی پیچیده و بی همتا هستند و این پیچیدگی میت واند به عنوان بستری برای بروز اختلافات گوناگون بین طرف های مختلف قرارداد عمل كند. بروز اختلافات در روند اجرای پروژه،
بین طرف های قرارداد، به طور مشهود و نامشهود، بر عوامل زمان، كیفیت و در نهایت هزینه تاثیر خواهد گذاشت. در این مقاله با تاكید بر اهمیت رفع اختلافات و ضرورت رسیدگی و كنترل ادعاها جهت تسهیل حركت پروژه در مسیر تعیین شده، نقش مهم خلاقیت فردی و گروهی در حل اختلافات قراردادی در كنار سایر روش های موجود و متداول بررسی گردیده و با پرداخت به روش حل مساله بر اساس خلاقیت، اختلاف و رفع و حل آن به عنوان یك مساله در نظر گرفته می شود و در ادامه ارتباط بنیادی خلاقیت با مهندسی ارزش مورد توجه قرار می گیرد و نهایتا روش حل اختلاف ات با مهندسی ارزش بر مبنای ارتقای كیفیت با حفظ یا كاهش هزینه های مرتبط مورد بحث قرار می گیرد. در این بحث با بررسی منشا بروز اختلافات، به چگونگی كاركرد مهندسی ارزش در مراحل مختلف حیات پروژه و مقاطع خاص پرداخته می شود و در پایان، عملكرد مهندسی ارزش در روغن كاری چرخ های درگیر پروژه بواسطه ى اصطكاك اختلاف با ذكر دلایل نتیجه خواهد شد.

 دانلود کامل مقاله : http://www.civilica.com/Paper-NVEC02-NVEC02_22.html