تبلیغات
تازه های عمران و معماری - نگهداری بهره‌ ور فراگیر (TPM)
سه شنبه 19 بهمن 1389

نگهداری بهره‌ ور فراگیر (TPM)

   نوشته شده توسط: علیزاده    نوع مطلب :کنترل پروژه ،

نگهداری بهره‌ ور فراگیر (TPM)

خلاصه: نگهداری بهره‌ور فراگیر (TPM) یك برنامه نگهداری است كه یك مفهوم كلی جدید را برای نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات دربر دارد. هدف نهایی برنامه (TPM) افزایش چشمگیر تولید است تا در یك زمان مشابه روحیه و رضایت از كار را در كاركنان افزایش دهد. برنامه (TPM) بسته شبیه برنامه كنترل كیفیت فراگیر (TQM) می‌باشد. تعدادی از ابزارهای مشابه مثل توانا كردن كارمندان، محك زدن، مستندسازی و... برای اجرای (TPM) و همچنین بهینه كردن آن به كار می‌رود. این نوشته‌ها تصمیم دارد تا (TPM) را در جزئیات و ارزیابی توانایی‌ها و ضعفهایی مثل طرز كار نگهداری و در میان گذاشتن شیوه‌های اجرایی توضیح دهد. نمونه‌هایی از برنامه‌های موفق انجام شده نیز ارائه خواهد شد.

I . نگهداری بهره‌ور فراگیر چیست؟

I . نگهداری بهره‌ ور فراگیر چیست؟

نگهداری بهره‌ور فراگیر (TPM) یك برنامه نگهداری كلی می‌باشد. دانشمندان (TPM) را از چندین جنبه با كنترل كیفیت فراگیر (TQM) مقایسه می‌كنند، مانند: 1) هدف كلی برنامه بوسیله بالا بردن سطح مدیریت در دستور كار است. 2) كاركنان باید توانایی بهبود عملكرد را داشته باشند. 3) چشم‌انداز زیادی باید پذیرفته شود و (TPM) ممكن است یك سال یا بیشتر برای تجهیزات و فرآیند در حال اجرا وقت بگیرد. تغییر در ذهن كاركنان و قرار دادن آن در جهت مسئولیتهای كاریشان نیز باید به همان خوبی انجام شود.

(TPM) نگهداری را به سوی قسمت ضروری و مهم و حیاتی كارها متمركز می‌كند و یك دیدگاه بلند مدت مانند یك فعالیت بدون سود نیست. زمان كسی برای نگهداری زمان‌بندی شده وجود دارد و مانند قسمتی از دوره ساخت است و یا حتی در بعضی موقعیتها مثل یك بخش جدا نشدنی از فرآیند ساخت می‌باشد. به این سادگی نیست كه هر وقت در جریان مواد خرابی بوجود آمد وارد بشویم. هدف نهایی این است كه نگهداری‌های زمان‌بندی نشده و اورژانسی را در حداقل نگهداریم.

II . چه موقع و چه زمانی (TPM) به وجود ‌آمد؟

(TPM) از (TQM) كه از نتیجه مستقیم تأثیر «ادوارد دمینگ» روی صنعت ژاپن شكل گرفته است، حاصل می‌شود. دكتر دمینگ اندكی بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن ابتدا به عنوان آماردان شروع به نشان دادن این كرد كه چطور تجزیه‌های آماری را در تولید به كار بسته و ازنتایج داده‌های كنترل كیفیت در طول ساخت استفاده كند. شیوه‌های نخست آماری و نتایج كنترل كیفیت روحیه كاری ژاپنی را برانگیخت و به زودی یك راه حیات برای صنعت ژاپن شد. این تولید جدید سرانجام دانسته‌هایی مثل كنترل كیفیت فراگیر را در برداشت.

زمانی كه مشكل نگهداری ماشین‌آلات به عنوان یك قسمت از برنامه (TQM) بررسی شد برخی از مفاهیم كلی مناسب به نظر نمی‌رسیدند و یا در محیط  نگهداری خوب كار نمی‌كردند.

نگهداری پیشگیرانه (PM) شیوه‌ای بود كه خیلی جاها باید استفاده می‌گردید و در بیشتر كارخانه‌ها نیز آموزش داده می‌شد. با استفاده از تكنیك‌های (PM) و الگوهای زمانبندی شده نگهداری، حفظ ماشینهای عملیاتی گسترش یافت. هر چند در خلال شروع سرویس ماشین پیامد عمده این شیوه كوشش در جهت بهبود تولید است. اغلب یك نكته رعایت می‌شود كه "اگر یك كم روغن خوب است، بسیار آن باید بهتر باشد". برنامه زمانبندی نگهداری تولید كننده‌ها باید از یك فهرست از خواسته‌های كوتاه مدت به عنوان درخواستهای واقعی ماشین پیروی كند. اپراتور ماشین، خیلی كم یا اصلاً در برنامه نگهداری درگیر نمی‌شود و كاركنان نگهداری باید آموزش كمی افزون بر جلوگیری دستی ببینند.

نیاز اجرای بیشتر برنامه زمان‌بندی نگهداری برای هماهنگی با سفارشهای تولید به عنوان یك روش بهبود سودآوری و كیفیت محصول به سرعت توسط شركتهایی كه برنامه (TQM) را اجرا می‌كردند شناخته شد. برای حل این مشكل و رعایت مفهوم (TQM)، تغییر شكل جزئی در مفاهیم (TQM) اولیه داده شد. این تغییر شكل آشكار نگهداری یك وضعیت جدا ناپذیر از برنامه كیفیت سراسری بود.

سرچشمه شروع نگهداری بهره‌ور فراگیر مورد تردید است. بعضی می‌گویند كه تولید كننده‌های آمریكایی آن را در بیش از چهل سال قبل وضع كردند. برخی دیگر نوشته‌اند كه سرچشمه آن یك برنامه نگهداری است كه پیش از 1960 توسط نیپاندنسو، در قسمتهای برقی خودرو در یك كارخانه ژاپنی به كار رفته است. سیچی ناكاجیما، یك كارمند ارشد با ایجاد تجهیزات نگهداری با افتخار مفهوم (TPM) را شناساند و ابزار آن را در صدها كارخانه در ژاپن نشان داد. كتابها و مقایسه‌هایی درباره (TPM) بوسیله ناكاجیما و دیگر ژاپنی‌ها به خوبی نویسندگان آمریكایی پس از 1980 شروع به ظاهر شدن كردند.

نخستین توجه فراوان به (TPM) در كنفرانس ایالات متحده در سال 1990 اتفاق افتاد. امروزه چندین مشاور از شركتها برنامه‌ای روزمره به كنفرانس (TPM) پیشنهاد كردند كه به خوبی مشاور در اختیار می‌گذارد و برای هماهنگی تعمیرها در كارخانه خواشتند كه شركتها برنامه (TPM) را شروع كنند.

 

 

III . اجرای TPM

در شروع به كار بردن مفهوم (TPM) در عمل نگهداری كارخانه، به تمام نیروی كار اول باید قبولاند كه بالاترین سطح سرپرستی مقید شدن به برنامه است.

اولین مرحله در این تلاش این است كه یك نفر را به عنوان هماهنگ كننده (TPM) استخدام كنیم. مسئولیت وی این است كه هماهنگ كننده‌ای باشد تا مفاهیم (TPM) را به نیروی كار در یك برنامه آموزشی بقبولاند و آن را به عنوان یك كار آموزشی دقیق انجام دهد و نیروی كار را مجاب كند كه (TPM) مانند دیگر برنامه‌های ماهانه نیست و همیشه انجام خواهد شد، شاید یك سال و یا برای همیشه.

یكی از هماهنگ كننده‌ها معتقد است كه نیروی كار به برنامه (TPM) خیانت می‌كنند و آنها آن را نمی‌فهمند و مستلزمند كه اول مطالعه كنند و گروههای عملی شكل گیرند. این تیم‌ها معمولاً از افرادی ساخته شده كه مستقیماً تحت تأثیر مسائل مورد توجه می‌باشند. اپراتورها، پرسنل نگهداری، سرپرست‌های شیفت، برنامه‌ریزی‌های زمان و مدیران بالایی ممكن است همه شامل تیم شوند. هر شخص یك سرپرست در فرآیند می‌شود و با موفقیت در كارش بهترین تأثیر را در دستیابی به موفقیت تیم دارد. معمولاً سرپرست‌های هماهنگ كننده (TPM) در تیمها تا زمانی زمانی كه دیگران با فرآیند آشنا شوند به عنوان هدایت كننده‌های تیم به چشم می‌خورند.

عملكرد تیم‌ها عهده‌داری و مسئولیت شناختن فضاهای مشكل، جزئیات تحول روشهای بهود و آغاز كردن فرآیندهای اصلاحی است. تشخیص مسئله و شروع راه‌حل به راحتی برای بعضی از اعضای تیم ممكن نیست. آنها در جایی كهه فرصت دیدن انجام متفاوت كارها را دارند نمی‌خواهند فقط به یافته‌های دیگر كارخانه‌ها اكتفا كنند.

در كاركرد خوب برنامه‌های (TPM)، اعضای تیم اغلب همكاری تجهیزات را برای رعایت و مقایسه روشهای (TPM)، تكنیكها و روشهای كار مشاهده می‌كنند. این فرآیندها مقایسه‌های قسمتی از یك اندازه‌گیری كلی است كه محك‌زنی نامیده می‌َود و یكی از بزرگترین امتیازهای برنامه (TPM) می‌باشد.

تیمها تشویق به شروع مسائل كوچك و نگهداری موشكافانه یادداشتهای گذشته‌شان می‌شوند. اتمام موفقیت‌آمیز كار تیمی همیشه توسط مدیریت تشخیص داده می‌شود. علنی بودن برنامه و نتایجش یكی از موفقیت‌های نهفته برنامه است. در آخر تیمهایی كه با فرآیند (TPM) آشنا هستند و تجزبه موفقیت‌آمیز در مشكلات كوچك دارند با مشكلاتی كه همواره با اهمیت و پیچیده‌تر هستند آشنا می‌شوند.

به عنوان مثال، در یك كارخانه، یك سوراخكن فشاری به عنوان ناحیه مسأله انتخاب شده بود، ماشین در كوچكترین جزئیات توسط ارزیابی قرار گرفت. تولید در یك دوره زمانی طولانی، زمان تولید كالا در مقابل زمان عدم تولید كالا را در پرونده ثبت نمود. بیشتر اعضای گروه مشاهده كردند كه در یك كارخانه كه در چندین موقعیت دورتر پرس مشابه وجود دارد كاركرد عمر مفید بیشتر است. این مشاهده به آنها ایده داد كه چگونه بتوانند محل آنها را تشخیص دهند.

یكسری روش‌های عملی برای تبدیل شدن ماشین به شرایط تولید "درجه جهانی" به زودی طراحی و به كارگیری شد.

در فاصله درگیر شدن ماشین با كار تعمیر، تمیز كردن، رنگ زدن، تنظیم كردن و تعویض قسمتهای آسیب دیده، تسمه‌ها و لوله‌ها و... انجام می‌شود. به عنوان یك قسمت این فرآیند، كارآموزی حین كار و نگهداری از ماشین مدنظر است. یك لیست كنترل روزانه از وظایف نگهداری تهیه و توسط اپراتور انجام می‌شود. یك كارخانه را می‌توان نمایانگر همكاری در چند مرحله از فرآیند خواند.

بعد از اثبات موفقیت‌آمیز روی یك ماشین و ثبت كردن، شروع می‌كند به نشان دادن اینكه چگونه فرآیند تولید بهبود می‌یابد و یكی‌دیگر از ماشین‌ها انتخاب می‌شود و سپس دیگری، تا سراسر محیط تولید داخل شرایط سطح جهانی شده و با یك سرعت قابل ملاحظه بالا تولید كنند.

توجه كنید كه در مثال بالا، اپراتور احتیاج دارد كه فعالانه یك قسمت نگهداری ماشین را به عهده بگیرد. این یكی از ابداعات پایه‌ای (TPM) این عبارت كه "من فقط اپراتور آن هستم!" به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. كار روزانه نگهداری كه عبارتنداز: كنترل‌ها، تنظیمات‌ جزئی، روان‌كاری و تعویض قسمتهای جزئی از مسئولیتهای اپراتور است. بررسی‌های كلی و از كارافتادگی‌های اصلی جزء وظایف پرسنل نگهداری تجهیزات و دستیار اپراتور است. حتی ممكن است خارج از بحث نگهداری، كارشناسهای كارخانه بگویند كه اپراتور تجهیزات باید در یك قسمت مهم از فرآیند تعمیر شركت داشته باشند. آموزش هماهنگ كننده‌های (TPM) از چند منبع امكان‌پذیر است. بیشتر دستیاران با تجربه مهم سازمانها در ساخت به خوبی به افراد مشاوره می‌دهند و اطلاعات موجود قابل اجرای (TPM) را به گروه آموزش می‌دهند.

جامعه مهندسان تولید كننده (SME) و نشریات فراوری 2 نمونه هستند. هر دو نوارها، كتابها و دیگر اطلاعات آموزشی و گزارشهای (TPM) را ارائه می‌دهند. مطبوعات فرآوری، سمینارهای مختلفی را در سراسر شهرهای اصلی ایالات متحده برگزار می‌كند. آنها همچنین تورهایی را برای محك‌زنی و آموزش هدفهایشان در كارخانه برگزار می‌كنند.

 

IV. نتایج TPM

فورد، ایستمن كواك، داناكرپ، آلن برادلی، هارلی داویدسون، اینها تعداد كمی از كمپانی‌هایی هستند كه TPM را موفقیت‌آمیز اجرا می‌كنند. تمام گزارشها افزایش سودمندی استفاده از TPM را نشان می‌دهد.

كواك گزارش داده كه هزینه نمودن 5 میلیون دلار، 16 میلیون دلار افزایش سود برایش به دنبال داشته كه می‌تواند اثر و تأثیر سریع اجرای برنامه TPM باشد.

یك تولید كننده لوازم خانگی گزارش داده كه زمان لازم برای تغییرات قالب یك پرس شكل دهنده از چندین ساعت به 20 دقیقه كاهش یافته است.

این مثل آن است كه 2 یا 3 میلیون دلار اضافه‌تر ماشینها برای كارهای روزانه در دسترس باشند بدون آنكه آنها را بخریم یا اجاره كنیم.

تگزاس اینس ترامنت گزارش داده كه افزایش تولیدش بالاتر از 80% در همان زمینه بچشم می‌خورد.

تقریباً تمام شركتهایی كه در بالا نام برده شد گزارش داده‌اند كه 50% یا بیشتر در زمان نصب و موجودی لوازم یدكی كاهش و در تولیدات افزایش داشته‌اند. در خیلی حالتها از جمله در اجزای منابع یا سراسر خط تولید نیاز به كاهش است.

 

V. نتیجه‌گیری

امروزه، بیشتر از همه زمانها با رقابت در صنعت، ممكن است TPM برای خیلی از شركتها فقط ابزاری باشد كه بین موفقیت و عدم موفقیتها می‌ایستد.

اثبات شده كه TPM یك برنامه نتیجه بخش است. TPM نه تنها در كارخانه‌های صنعتی، بلكه در سازه‌ها، نگهداری ساختمانها، حمل و نقل و در دیگر موقعیتهای متنوع می‌تواند مناسب باشد.

به كارمندان باید آموزش داد و قبولاند كه TPM فقط مانند دیگر برنامه‌های ماهانه نیست و مدیریت كاملاً مقید به برنامه است و مدت زمان زیادی برای اجرای كامل آن لازم است. اگر هر شخصی كه در برنامه TPM دست‌اندركار است كارش را انجام دهد در مقایسه با قبل با سرعت فوق‌العاده بالایی می توان بازگشت منابع سرمایه را انتظار داشت.