تبلیغات
تازه های عمران و معماری - برنامه ریزی و كنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی
چهارشنبه 25 خرداد 1390

برنامه ریزی و كنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی

   نوشته شده توسط: علیزاده    نوع مطلب :کنترل پروژه ،

برنامه ریزی و كنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی

چكیده:

امروزه ساخت و ساز مسكن در ایران در حال گذر از مرحله سنتی به صنعتی می باشد. مزایای ساخت و ساز صنعتی ساختمان سبك سازی، مقاوم سازی، صرفه جویی درمصالح، مصرف بهینه انرژی در دوران ساخت و بهره برداری، افزایش عمر وكیفیت ساختمان، قطعات و اجزای آن، پیش بینی كیفیت ساختمان و كاهش دوره ساخت وساز و در نتیجه كاهش هزینه های ساخت است. جهت كاهش زمان به بهینه ترین حالت از سیستم برنامه ریزی و كنترل در پروژه ها می توان استفاده نمود . بدیهی است

بهره برداری از فن آوریهای نوین ساختمانی و استفاده از روشهای مدیریت پروژه در این عرصه می تواند دستیابی به این هدف را امكان پ ذیر سازد . با ملاحظه خلاصه مشكلات اجرایی كارگاه های صنعتی ساختمانی در سیستم های صنعتی مشخص می گردد كه حوزه دخالت سیستم برنامه ریزی و كنترل پروژه می باید علاوه بر عناصر و اجزای ساختمانی، نظام مدیریتی، پشتیبانی و مالی را نیز دربر گیرد. اكتفا كردن به اجرای اسكلت ساختمان به روش های صنعتی آنچه كه امروزه در كشور ایران اجرا میگردد و دوری گزیدن از جامع نگری به فرآیند تولید صنعتی ساختمان خطر آن را در بردارد كه پس از شروع پروژه هایی با روش های صنعتی و به لحاظ عدم توجه به سایر الزامات تولید صنعتی ساختمان، به نتایج دلخواه در صنعتی سازی نرسیم. در این مقاله ضمن مرور عناصر تاثیر گذار در كاهش زمان پروژه، مراحل اصلی برنامه ریزی و كنترل پروژه های ساختمانی بروش صنعتی مورد مطالعه قرار می گیرد.

دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقالهصفحه PDF فارسی وحجم 157 كیلوبایت (KB) و مربوط به سال 89 می باشد.)