تبلیغات
تازه های عمران و معماری - مقایسه روشهای آنالیز تأخیرات پروژه های ساخت و به كارگیری روش پنجره های زمانبندی برای یك پروژه واقعی

مقایسه روشهای آنالیز تأخیرات پروژه های ساخت و به كارگیری روش پنجره های زمانبندی برای یك پروژه واقعی

چکیده:

ساخت و توسعه پروژه های نیروگاهی مستلزم درگیری پیمانكاران مختلفی است كه تاخیر در اتمام هر یك از پروژه های وابسته، باعث تاخیر در راه اندازی كل پروژه می شود. تاخیر در واقع اختلاف بین زمان پیش بینی شده برای تكمیل پروژه و  زمان واقعی تكمیل آن است. این تأخیر با مجموع تأخیرات فعالیتهای موجود بر مسیرهای بحرانی برابر خواهد بود. ما ابتدا  آنالیز تأخیرات پروژه كه شامل شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد كننده تاخیرات، منشأ بروز تأخیرات و نقش  هر كدام در تأخیر كل پروژه را، بررسی كردیم. سپس در مورد بیان علل آنالیز تاخیر و دیدگاه های مختلف آن بحث كرده و  انواع تاخیرات و ضررهای ناشی از تاخیرات را تحلیل كردیم. از آنجا كه با شناخت فعالیتهایی كه باعث تاخیر در پروژه می شوند و میزان تاثیر آنها می توان به جبران برخی از خسارتها پرداخت. در این مقاله روشهای آنالیز تاخیرات بررسی شده و با مقایسه معمولترین این روشها با یكدیگر و بررسی مزیتها و اشكالات هر روش در موقعیتهای مختلف به ارائه توضیحاتی در جهت انتخاب یك روش مناسب برای استفاده در آنالیز تاخیر پروژه بحث شده است و در انتها یك روش را بر اساس فاكتورهایی نظیر اطلاعات موجود، زمان بررسی، قابیلت های روش، زمان، هزینه و نیروی انسانی بكار گرفته شده بر روی یك پروژه واقعی در ایران بكار بردیم.

 دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله 10 صفحه PDF فارسی وحجم 203 كیلوبایت (KB) می باشد.)